Obchodní služby

Dražby cenných papírů

Dražby cenných papírů

Rozhodnutí ČNB

Dražební řád

Na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 29. 9. 2014 je Patria Finance, a.s. oprávněna organizovat veřejné dražby cenných papírů, a to jmenovitě:


  • realizaci zástavního práva váznoucího na cenném papíru, který není kótovaný;
  • prodej listinných cenných papírů, pokud je jejich majitel v prodlení s převzetím, s předložením nebo odevzdáním těchto cenných papírů;
  • prodej cenného papíru dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, nebo
  • dražby cenných papírů, které tvoří součást majetkové podstaty a
  • dobrovolné dražby cenných papírů.

Dražební vyhláška Hipodrom Most, a.s.

Dražební vyhláška OSTROJ, a.s.

Znalecký posudek OSTROJ, a.s.

Výzva dotčeným osobám k převzetí výtěžku z prodeje akcií společnosti OSTROJ a.s. a postup při výplatě tohoto výtěžku

Dražební vyhláška Rašelina, a.s.

Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce Rašelina a.s.

Znalecký posudek Rašelina, a.s.

Nově! Oznámení změny ohledně dalšího postupu při výplatě výtěžku z prodeje akcií společnosti OSTROJ a.s. dotčeným osobám


Jak se zajistit proti ztrátám?

Jak se zajistit proti ztrátám?

Využívejte inteligentní pokyny a chraňte svou investici. Stop limit, trailing stop, bracket nebo if pokyn.

Jaké produkty mohu obchodovat?

Jaké produkty mohu obchodovat?

Vyberte si ze široké nabídky produktů. Akcie, indexové a komoditní akcie, dluhopisy, fondy, certifikáty, deriváty.

Jsou mé investice v bezpečí?

Jsou mé investice v bezpečí?

Nabízíme nejvyšší zabezpečení internetové aplikace pomocí jména, hesla a autorizačního kódu.

Analytická a zpravodajská podpora?

Analytická a zpravodajská podpora

Nastavte si zasílání analytických zpráv, vytvořených na jednotlivé české i zahraniční akcie.