Obchodné služby

Dražby cenných papierov

Dražby cenných papierov

Rozhodnutí ČNB

Dražební řád

Na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 29. 9. 2014 je Patria Finance, a.s. oprávněna organizovat veřejné dražby cenných papírů, a to jmenovitě:


  • realizaci zástavního práva váznoucího na cenném papíru, který není kótovaný;
  • prodej listinných cenných papírů, pokud je jejich majitel v prodlení s převzetím, s předložením nebo odevzdáním těchto cenných papírů;
  • prodej cenného papíru dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, nebo
  • dražby cenných papírů, které tvoří součást majetkové podstaty a
  • dobrovolné dražby cenných papírů.

Dražební vyhláška Hipodrom Most, a.s.

Dražební vyhláška OSTROJ, a.s.

Znalecký posudek OSTROJ, a.s.

Výzva dotčeným osobám k převzetí výtěžku z prodeje akcií společnosti OSTROJ a.s. a postup při výplatě tohoto výtěžku

Dražební vyhláška Rašelina, a.s.

Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce Rašelina a.s.

Znalecký posudek Rašelina, a.s.

Nově! Oznámení změny ohledně dalšího postupu při výplatě výtěžku z prodeje akcií společnosti OSTROJ a.s. dotčeným osobám


Ako sa zaistiť proti stratám?

Ako sa zaistiť proti stratám?

Využívajte inteligentné pokyny a chráňte svoju investíciu. Stop limit, trailing stop, bracket alebo if pokyn.

Aké produkty môžem obchodovať?

Aké produkty môžem obchodovať?

Vyberte si zo širokej ponuky produktov. Akcie, indexové a komoditné akcie, dlhopisy, fondy, certifikáty, deriváty.

Sú moje investície v bezpečí?

Sú moje investície v bezpečí?

Ponúkame najvyššie zabezpečenie internetovej aplikácie pomocou mena, hesla, certifikátu a autorizačného kódu.

Analytická a spravodajská podpora?

Analytická a spravodajská podpora

Nastavte si zasielanie analytických správ, vytvorených na jednotlivé české a zahraničné akcie.