Reálný účet

Dokumenty

Na tejto stránke sú vám k dispozícii dokumenty na stiahnutie, zoznámte sa s nimi! Nájdete tu dokumentáciu pre fyzickú aj právnickú osobu.

Sadzobník poplatkovdokument, ktorý obsahuje údaje o cene za poskytované služby Obchodné podmienkyupravujú podmienky, za ktorých Patria poskytuje služby svojim Zákazníkom Rámcová zmluvaRámcová zmluva o poskytovaní investičných služieb Obchodné podmienky konverzie peňažných prostriedkovupravujú podmienky, za ktorých medzi Patriou a Zákazníkom prebieha konverzia peňažných prostriedkov neurčených k obchodovaniu Informácie o finančných nástrojoch a súvisiacich rizikáchdokument, ktorý obsahuje základné predstavenie rôznych finančných nástrojov, ich výhody, nevýhody a súvisiace riziká Formulár pre obchodovanie s americkými CP – fyzická osobaformulár potvrdzujúci domicil vlastníkov cenných papierov pre účely zamedzenia dvojitého zdanenia z cp držaných v USA Zmluva o finančnej zábezpekeupravuje spôsob zjednávania finančnej zábezpeky v súvislosti s úverom alebo zápožičkou Formulár pre obchodovanie s americkými CP – právnická osobaformulár potvrdzujúci domicil vlastníkov cenných papierov pre účely zamedzenia dvojitého zdanenia z cp držaných v USA Príloha o obchodovaní na úverupravuje spôsob obchodovania na úver a vzájomné práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním peňažných prostriedkov Patrie zákazníkovi prostredníctvom úveru Investičný dotazníkdotazník pre obchodovanie s derivátmi a pre využívanie investičného poradenstva Príloha o obchodovaní na krátkoupravuje spôsob obchodovania na krátko a vzájomné práva a povinnosti súvisiace so zapožičiavaním zaknihovaných cenných papierov Informácie o tel. a bankovom spojenízoznam telefónnych čísel a bankových účtov Patria Finance ČSOB parametre fondov Evidencia zahraničných CP v CDCP - defaultné hodnoty Formulár FATCA - pasívne spoločnosti (W-8BEN-E) Daňová rezidencia SV pasívne spoločnosti
Reklamačný poriadokupravuje hlavné zásady vybavovania reklamácií a sťažností zákazníka Opatrenia k obmedzeniu stretu záujmovsúhrn organizačných a administratívnych opatrení prijatých za účelom, aby stret záujmov negatívne neovplyvňoval záujmy zákazníkov Zoznam bánk, v ktorých vedie Patria Finance účty s klientskymi prostriedkami Informácie o pravidlách vykonávania pokynovdokument, ktorý popisuje pravidlá a postupy pre vykonávanie pokynov s najlepším možným výsledkom pre zákazníkov Zoznam prevodných miest Oznamovacia povinnost obcanov a rezidentov USA Princípy poskytovania investičného poradenstva a ostatných investičních služieb Spracovanie osobných údajov zákazníkov Občania alebo rezidenti USA Prehlásenie o daňovom rezidentství - fyzická osoba Faxový pokyn k nákupu/predaju cenných papierov Informácie o spracovaní osobných údajov
Ako spravovať investíciu?

Ako spravovať investíciu?

Jednoduchá a intuitívna správa portfólia doplnená o alerty. Vyskúšajte priamo v Demo aplikácii.

Neviete, ako začať?

Neviete, ako začať?

Pozrite si naše inštruktážne videá, manuály a články alebo nám zavolajte.

Poradíte mi s investíciou?

Poradíte mi s investíciou?

Využite profesionálne poradenstvo maklérov. Konzultácie, investičné odporúčania, sms informačný servis.

Analytická a spravodajská podpora?

Analytická a spravodajská podpora

Nastavte si zasielanie analytických správ, vytvorených na jednotlivé české a zahraničné akcie.