Dobrovolná nabídka na koupi akcií Fortuna Entertainment Group N.V.

Společnost Fortbet Holdings Limited (dále jen „Fortbet“) oznámila v Polské republice nabídku na převzetí akcií doprovázenou dobrovolnou nabídkou na koupi akcií v České republice, jež se vztahuje na všechny vydané akcie společnosti Fortuna Entertainment Group N.V. (dále jen „Fortuna“) v oběhu, které jsou přijaté k obchodování na Pražské burze cenných papírů a na Varšavské burze cenných papírů. Fortbet pověřil společnost Patria Finance, a.s., aby zajistila realizaci dobrovolné nabídky na koupi akcií v České republice (dále jen „nabídka na koupi akcií“). Podrobné podmínky nabídky na koupi akcií v České republice jsou uvedeny v následujícím dokumentu:

  • Nabídka na koupi akcií
PDF
  • Nabídka na koupi akcií (English version)
PDF

Aktuální Kupní cena platná od 3. 1. 2018: 182,50 Kč

V případě Vašeho zájmu využít nabídku na koupi akcií je nejjednodušším způsobem její akceptace prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na následující stránce počínaje dnem 23. 1. 2018:

V případě, českých a zahraničních fyzických osob zastoupených na základě plné moci a zahraničních právnických osob není možné využít elektronického formuláře a je nutné podat akceptaci písemně, tj. vyplnit níže uvedené dokumenty a počínaje dnem 23. 1. 2018 je korespondenčně zaslat na adresu Patrie. Oznámení o akceptaci zaslané před tímto datem nebudou považovány za platné. Tento postup mohou využít i ostatní osoby, které z jakéhokoliv důvodu nechtějí podat akceptaci elektronicky.

Časový harmonogram nabídky na koupi akcií:

Oznámení nabídky na koupi akcií 3. 1. 2018
Počátek lhůty pro doručení oznámení o akceptaci 23. 1. 2018
Konec lhůty pro oznámení o akceptaci 23. 2. 2018
Vypořádání 5. 3. 2018

Související dokumenty

  • Oznámení o akceptaci nabídky na koupi akcií
PDF
  • Oznámení o akceptaci nabídky na koupi akcií (English version)
PDF
  • Vzor plné moci
PDF
  • Vzor plné moci (English version)
PDF

Kontakt:

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se nabídky na koupi akcií se neváhejte obrátit na následující kontakt:

Martina Chládová
Patria Finance, a.s.
+420 221 424 285
chladova@patria.cz